Traumer

Et traume oppstår når en blir utsatt for en ubehagelig og overveldende hendelse som strekker seg ut i tid. En skiller gjerne mellom utviklingstramer som er gjentakende negative og utrygge opplevelser i oppveksten, og enkelttraumer som er enkeltstående skremmende hendelser. ...

Linker om traumer

RVTS er et ledende fagmiljø innen psykiske traumer. De har delt flere lenker med abup.no denne måneden som vi har hatt fokus på traumer. Vi har samlet dette i et avsluttende innlegg for oktober, og her finner du både ...

Et traume i arv

Av: Iris Bjørkmann Et traume kan også kalles et sår eller en skade. Fysisk eller psykisk, eller begge. Jeg har opplevd begge. Jeg kan ikke huske, jeg var så liten at jeg ikke hadde et fullt utviklet språk enda. Dette har jeg blitt ...

Siden det har vært litt fokus på traumer her både i innlegget til Siri Søftestad, med utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» på Uro konferansen, og i nyhetsbildet, så må vi nesten legge ut linken til www.traumenett.no. Her er ...

Gruppetilbud

Felles for alle gruppetilbud du får presentert her er at du må snakke med din behandler i Abup om dette kan være noe for deg. ...